The Ultra Sylvester - Get Back Your 'Ooo' With Sylvester.

vedeldad bastu

Posted Oct. 24, 2015, 2:39 p.m. By sylvester Tags: Bastu

Om man vill ha en bastu hemma på tomten finns det fina bastustugor med vedeldad bastu och elektriskt aggregat. Det finns varianter i tunnform och i stugform. Om man bor nära ett vattendarag, eller har pool på tomten kan en fristående bastustuga vara lösningen. Annars finns det vedeldade bastuugnar för inomhusbruk. Dessa är finska bastuugnar av högsta kvalitet, och finns i modeller mellan 5 900 kr och 36 000. Bastubad är hälsosamt och kombinerat med vinterbad eller kallduschar kan det få fart på blodcirkulationen.